3. Větší opravy a rekonstrukce - projekty

1 Přítomni výbor 1. Forma práce výboru - z každého jednáni zápis, který obdrží do pěti pracovních dnů každý člen výboru - úkoly přidělit jednotlivým č...
Author:  Andrea Dušková

41 downloads 91 Views 619KB Size