2016. Medziročný rast HDP v krajinách EÚ (Q1 2016) 1