2012 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

1 PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 79/Permentan/OT.140/12/2012 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR DENGAN RAHMA...
Author:  Bambang Iskandar

46 downloads 266 Views 487KB Size

Recommend Documents