20. Ohyba e záp stí a prst. 29. Ohyba e ky le

1 Zásobník protahovacích cvik 1. Ohyba e pae 2. Natahova e pae 3. Natahova e ky le a ohyba e kolena 4. Ohyba e ky le a natahova e kolena 5. Ohyba e ky...
Author:  Andrea Pokorná

15 downloads 147 Views 1MB Size