08 ze dne (poštovní razítko )

1 Žádáme všechny sdělovací prostředky, aby neobtěžovali seniory, ale obraceli se pouze na zástupce seniorů pana Jiř...
Author:  Ivana Dušková

10 downloads 98 Views 2MB Size