08-47 ze dne takto:

1 U S N E S E N Í Č.j. 108 EX 00935/08 Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, Plzeň, pověřen...
Author:  Marcel Konečný

7 downloads 123 Views 169KB Size