ze dne se v označení roku odstavci I. výroku opravuje takto: 2016

1 č.j. 024 EX 1252/ ZN opr.: 2008/0101/01/PV U s n e s e n í Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pověřený...
Author:  Daniel Urban

34 downloads 76 Views 152KB Size