08 Doplnění usnesení RM ze dne jmenování konkurzní komise