Vergadering van. Gelet op het Ministerieel Besluit waarbij de afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

1 Uittreksel uit de notulen van college van burgemeester en schepenen Vergadering van Vergadering van Aanwezig : E. Van Pée, burgemeester-voorz...
Author:  Elias Maas

14 downloads 129 Views 91KB Size

Recommend Documents