Veel hele grote eiwitstructuren worden niet als geheel gemaakt, maar als subunits die worden samengevoegd

1 Samenvatting Celbiologie Diverse hoofdstukken: Een cel bestaat voor een groot deel uit eiwitten. DNA herbergt de informatie over hoe een cel in meka...
Author:  Geert Abbink

81 downloads 408 Views 316KB Size