UPAYA MENINGKATKAN PERKEMBANGAN MEMBACA PERMULAAN MELALUI MEDIA GAMBAR PADA ANAK USIA DINI KELOMPOK B PAUD WIJAYA KESUMA BANDAR LAMPUNG 2016

1 UPAYA MENINGKATKAN PERKEMBANGAN MEMBACA PERMULAAN MELALUI MEDIA GAMBAR PADA ANAK USIA DINI KELOMPOK B PAUD WIJAYA KESUMA BANDAR LAMPUNG 2016 ( Skrip...
Author:  Surya Jayadi

246 downloads 527 Views 2MB Size

Recommend Documents