Universiti Teknologi Malaysia

1 SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANAGMENT INFORMATION SYSTEM) Universiti Teknologi Malaysia2 KANDUNGAN BAHAGIAN 4 : MODUL ...
Author:  Siska Widya Salim

97 downloads 223 Views 3MB Size