Universiti Teknologi Malaysia

1 SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANAGMENT INFORMATION SYSTEM) Universiti Teknologi Malaysia2 KANDUNGAN BAHAGIAN 4 : MODUL ...
Author:  Siska Widya Salim

145 downloads 291 Views 3MB Size