STUDI KRITIK TERHADAP PENENTUAN ARAH KIBLAT DAN AWAL BULAN QAMARIYAH PEMIKIRAN KH. AHMAD DAHLAN

1 STUDI KRITIK TERHADAP PENENTUAN ARAH KIBLAT DAN AWAL BULAN QAMARIYAH PEMIKIRAN KH. AHMAD DAHLAN Imroatul Munfaridah IAIN Walisongo Semarang Abstra...
Author:  Hartono Iskandar

8 downloads 141 Views 1MB Size

Recommend Documents