STATUT NADACE ŽIVOT UMĚ LCE ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1 STATUT NADACE ŽIVOT UMĚ LCE Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. I Název a sídlo nadace 1) Název nadace: NADACE ŽIVOT UMĚLCE. 2) Sídlo nadace: Senovážné n...

18 downloads 83 Views 179KB Size