STATUT NADACE Nadace Východočeská onkologie. Preambule. Statut. Část I. Čl. 1 Název nadace

1 STATUT NADACE Nadace Východočeská onkologie Preambule JUDr. Nataša Brožová, Praha, zřídila nadační listinou dne za účelem podpory a pomoci při zavád...
Author:  Dana Pokorná

6 downloads 143 Views 277KB Size