STATUT NADACE PANGEA

1 Úplné znění STATUT NADACE PANGEA ve znění úprav schválených správní radou Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Nadace s názvem Nadace Pangea (dále jen nada...
Author:  Marian Kubíček

14 downloads 129 Views 134KB Size