Standardy, postupy, pravidla a praktiky publikace a katalogizace

1 Standardy, postupy, pravidla a praktiky publikace a katalogizace oteřeýh dat eřejé sprá Ig. Duša Chlapek, Ph.D., Mgr. Martin Nečaský, Ph.D., Mgr. Mi...
Author:  Lenka Králová

3 downloads 180 Views 216KB Size