Příloha 2: Pravidla a postupy Programu švýcarsko-české spolupráce

1 Příloha 2: Pravidla a postupy Programu švýcarsko-české spolupráce Příloha 2 tvoří nedílnou součást Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýc...
Author:  Jan Procházka

4 downloads 112 Views 192KB Size