Silné opioidy v léčbě chronické bolesti. Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno

1 Silné opioidy v léčbě chronické bolesti Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno2 3 Produkce opia Afghánistán 87 % celosvět. produkce (2005) Do konce 20. ...

59 downloads 239 Views 2MB Size

Recommend Documents