Reziduální echokardiografické nálezy a NT probnp u asymptomatických dospìlých pacientù po radikální korekci Fallotovy tetralogie

1 Původní práce Reziduální echokardiografické nálezy a NT probnp u asymptomatických dospìl&yac...
Author:  Rostislav Soukup

58 downloads 108 Views 87KB Size

Recommend Documents