PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

1 Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existen...

10 downloads 342 Views 758KB Size