Platí princip racionality ekonomický princip

1 POEK I. Podnikání je u nás ovlivňováno - Občanským a obchodním zákoníkem - Živnostenským zákonem - Daňovým systémem Skripta Podniková Ekonomika I. Ú...

29 downloads 442 Views 159KB Size