PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS TEKS BERITA BERBANTUAN PETA KONSEP SISWA KELAS VIII.1 SMP NEGERI 20 PADANG

1 PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS TEKS BERITA BERBANTUAN PETA KONSEP SISWA KELAS VIII.1 SMP NEGERI 20 PADANG Oleh: Liana Diastiti 1, Atmazaki 2, Nursaid...
Author:  Indra Kurniawan

13 downloads 362 Views 524KB Size

Recommend Documents