PEMBARUAN PENDIDIKAN ISLAM KH. A. WAHID HASYIM (Menteri Agama RI )

1 PEMBARUAN PENDIDIKAN ISLAM KH. A. WAHID HASYIM (Menteri Agama RI ) UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA Oleh MULYANTI NIM: JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM...
Author:  Ari Kusuma

156 downloads 276 Views 2MB Size

Recommend Documents