PŘEDPOKLADY A MOTIVACE KE STUDIU A PRÁCI. OBLAST A Diagnostika & hodnocení účastníků vzdělávání

1 PŘEDPOKLADY A MOTIVACE KE STUDIU A PRÁCI OBLAST A Diagnostika & hodnocení účastníků vzdělávání2...
Author:  Markéta Vítková

39 downloads 238 Views 2MB Size

Recommend Documents