OBSAH PŘEDMLUVA... 4 SEZNAM BOXŮ, SCHÉMAT A TABULEK SEZNAM ZKRATEK SHRNUTÍ... 15

1 Obsah 7 OBSAH PŘEDMLUVA SEZNAM BOXŮ, SCHÉMAT A TABULEK SEZNAM ZKRATEK SHRNUTÍ ÚVOD REFORMA VEŘEJNÝCH VÝDAJŮ: PŘEH...
Author:  Anna Dostálová

1 downloads 41 Views 56KB Size