NÁVRH VHODNÉ VARIANTY FINANCOVÁNÍ VOZOVÉHO PARKU THE PROPOSAL FOR AN APPROPRIATE METHOD OF A COMPANY CAR FLEET FUNDING

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSI...
Author:  Hana Tesařová

68 downloads 37 Views 2MB Size

Recommend Documents