METALOGRAFICKÉ HODNOTENIE KOVOV A ZLIATIN

1 METALOGRAFICKÉ HODNOTENIE KOVOV A ZLIATIN Hodnotenie spočíva v makroskopickom a mikroskopickom hodnotení: korózneho napa...

26 downloads 174 Views 4MB Size