Meer zelfregie in de zorg thuis?

1 Meer zelfregie in de zorg thuis? Een zorgethische visie op de afhankelijkheid in de zorgbetrekking en zelfredzaamheid voor zorgvragers in de thuiszo...
Author:  Andreas Wouters

22 downloads 114 Views 363KB Size