LINEÁRNÍ REGRESE. Lineární regresní model

1 LINEÁRNÍ REGRESE Chemometrie I, David MILDE Lineární regresní model 12 Typy závislosti 2 proměnných...
Author:  Dana Slavíková

283 downloads 291 Views 958KB Size