Regresní analýza jednoduchá lineární regrese mnohonásobná lineární regrese logistická regrese

1 Regresní analýza jednoduchá lineární regrese mnohonásobná lineární regrese logistická regrese2 Regresní analýza korelační koeficient říká, že mezi d...

98 downloads 299 Views 289KB Size