Jednoduchá lineární regrese

1 Jedoduchá leárí regrese Motvace: Cíl regresí aalýz - popsat závslost hodot velč Y a hodotách...
Author:  Přemysl Valenta

51 downloads 246 Views 954KB Size