Latihan 2

1 Bahagian A: (5 markah) Beri perkataan seerti atau seiras bagi perkataan yang bergaris bawah dalam tiap-tiap butiran berikut. Pilih jawapan yang betu...

60 downloads 157 Views 21KB Size