Koroze. Koroze podle vnitřního mechanismu. Koroze elektrochemická

1 Koroze Definice: je to postupné, samovolné rozrušování kovů následkem jejich chemického nebo elektrochemické reakce s okolním prostředím Je to jev n...
Author:  Jiřina Tesařová

96 downloads 386 Views 570KB Size