KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ

1 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ2 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1...

6 downloads 87 Views 427KB Size

Recommend Documents