Kazuistika pacienta léčeného abirateron acetátem + prednison po předchozí léčbě docetaxelem. Jana Katolická FN u svatéanny, Brno

1 pacienta léčeného abirateron acetátem + prednison po předchozí léčbě docetaxelem Jana Katolická FN u svat&...
Author:  Ilona Horáčková

154 downloads 181 Views 204KB Size

Recommend Documents