Ježíš nikdy nepřichází pozdě!

1 Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Římanům 12:12 04/2012 úvodník...
Author:  Rudolf Dostál

8 downloads 133 Views 2MB Size

Recommend Documents