Het telt wat wel en niet meetelt

1 20 april 2016 Het telt wat wel en niet meetelt Verkennend onderzoek naar het meetellen van verloonde uren bij inkoop van diensten in de Wet banenafs...
Author:  Karen Meyer

11 downloads 185 Views 2MB Size