Endonuclease enzyme that hydrolyzes DNA; produced by the mammalian pancreas. Termék típus

1 GE Healthcare BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Melléklet&e...
Author:  Benjámin Székely

1 downloads 18 Views 103KB Size

Recommend Documents