Diktovací sw NovaVoice zkušenosti. D.Zoubek KZM FN Motol

1 Diktovací sw NovaVoice zkušenosti D.Zoubek KZM FN Motol2 3 NovaVoice automatické rozpoznávání řeči Automatic Speech Recognition - ASR je určen k aut...
Author:  Hana Němcová

57 downloads 255 Views 868KB Size