DIAMANT EN EDELE METALEN

1 2 3 \ "NEDERLÀNDSCHE AATSCHAPPJ TER BEVORDERNG VAN NJVERHED, ( : K,0 L 0 N A A L M U S E U M op het Paviljoen. te Haarlem. 1\ ) GESTEENT...
Author:  Oscar Smets

8 downloads 184 Views 4MB Size