Co dělat, když. (Krizový plán) ..je dítě pod vlivem alkoholu

1 C dělat, když (Krizvý plán)..je dítě pd vlivem alkhlu - Snaţte se zachvat klid. - Je primárně nutné dítěti v další knzumaci zabránit - Odhadněte stu...
Author:  Bohuslav Šmíd

27 downloads 212 Views 391KB Size

Recommend Documents