Bestrijding* van de zedelijke en maatschappelijke gevaren van de bioscoop