BAB II A. Kajian Teori dan Kerangka Berpikir 1. Hakikat Bahasa a. Pengertian Bahasa Bahasa adalah sistem lambang berupa bunyi yang bersifat

1 BAB II A. Kajian Teori dan Kerangka Berpikir 1. Hakikat Bahasa a. Pengertian Bahasa Bahasa adalah sistem lambang berupa bunyi yang bersifat sewenang...

139 downloads 640 Views 354KB Size

Recommend Documents