BAB I PENOAHULUAN. pemerintahan rnemberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menyelesaikan

1 BAB I PENOAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dalam kehidupan sehari~hari, kedudukan dan peranan birokrasi pemerintahan sangat diperlukan oleh masyara...

2 downloads 108 Views 949KB Size

Recommend Documents