BAB I PENDAHULUAN. termaktub didalam Al-Quran dan Al-Sunnah Rasulullah saw. Umat Islam

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Islam adalah agama yang berdasarkan kepada firman Allah SWT yang termaktub didalam Al-Quran dan Al-Sunna...
Author:  Agus Doddy Lie

5 downloads 243 Views 482KB Size

Recommend Documents