BAB I PENDAHULUAN. Secara mutlak Alquran merupakan perkataan yang paling agung dan paling

1 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Alquran adalah firman Allah Swt. yang menjadi sumber akidah kita. Secara mutlak Alquran merupakan perk...
Author:  Ratna Jayadi

31 downloads 415 Views 455KB Size

Recommend Documents