BAB I PENDAHULUAN. sebagai lembaga perantara (intermediari) antara pihak-pihak yang kelebihan. dalam bentuk penempatan yang paling menguntungkan

1 14 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perbankan, khususnya bank umum, merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keu...
Author:  Suharto Iskandar

31 downloads 338 Views 261KB Size

Recommend Documents