BAB I PENDAHULUAN. dengan kitab-kitab yang lain. Al-Quran merupakan kalam ilahi, kitab yang

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Al-Qur'an mempunyai beberapa kekhususan yang membedakan dengan kitab-kitab yang lain. Al-Quran merupakan...
Author:  Sudirman Tanudjaja

14 downloads 841 Views 82KB Size

Recommend Documents