BAB I PENDAHULUAN. 1 Abdul Majid Khon, Ulumul Hadis, (Jakarta : Amzah, 2012 ), h Qs. An-Najm [53] : 3-4

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Al-Qur an merupakan perkara besar yang Rasulullah SAW wariskan kepada kita jika kita berpegang pada Al-Q...
Author:  Fanny Yuwono

133 downloads 847 Views 375KB Size

Recommend Documents